Sözlükte "göçebe" ne demek?

1. Değişik koşullara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse ya da topluluk), göçer.
2. (kimi hayvanlar için) mevsimlere göre ülke ya da yer değiştiren.

Cümle içinde kullanımı

Karakaçanları, sürüleriyle dağ dağ dolaşan göçebe çobanlarıdır.
- A. Haşim

Göçebe kelimesinin ingilizcesi

adj. nomad, wandering, migratory, roving, migrant, vagrant
n. nomad, wanderer, immigrant

Göçebe ne demek? (Ekonomi)

(Nomad) Belirli bir konutu olmayan, çadırlarda yaşayan hayvanları ve diğer araçları ile mevsimlere göre yer değiştiren kabileler veya insan toplulukları. Göçebeler henüz yerleşik düzeye geçmemiş topluluklardır. En önemli geçim kaynaklan hayvancılıktır. Kışı sıcak yörelerde, yazı yüksek yaylalarda geçirirler. Ülkemizde, özellikle Güney Doğu Anadolu Bölgesinde, asırlardan beri yaşamlarını göçebe olarak sürdüren kabileler vardır. Ancak bunlann, eğitim, sağlık ve öteki sosyal olanaklardan yararlanabilmeleri için yerleşik düzene geçmeleri zorunlu olmaktadır. Göçebeler arasında belli bir yere yerleşme eğiliminin giderek arttığı, Devletin de bu yönde önlemler aldığı gözlenmektedir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç